Trelleborg och Freudenberg har fått EU:s godkännande att bilda ett globalt bolag inom antivibrationslösningar

Den 1 februari 2012 kommunicerades att slutliga avtal undertecknats av Trelleborg och Freudenberg i syfte att bilda ett samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Det samägda bolaget kommer att bestå av Trelleborg Automotive samt av Freudenbergs motsvarande verksamhet inom antivibrationslösningar, Vibracoustic. Genomförande av affären förutsätter bland annat relevanta konkurrensmyndigheters godkännande. Processen har pågått enligt plan och den 14 maj 2012 godkände Europeiska kommissionen den planerade affären mellan Trelleborg och Freudenberg.

Med godkännandet kan Trelleborg och Freudenberg påbörja den sista fasen i planeringen av bolagets bildande. Affären beräknas att formellt slutföras i början av det tredje kvartalet 2012. Fram till dess kommer parterna att fortsätta att driva sina respektive verksamheter oberoende av varandra. Mer information om det samägda bolaget kommer att publiceras i samband med det formella slutförandet.