Valberedningen i Trelleborg AB föreslår Jan Carlson som ny styrelseledamot

Valberedningen i Trelleborg AB har beslutat att föreslå årsstämman 2013 att välja Jan Carlson som ny ledamot i bolaget.

Valberedningen har också beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Heléne Vibbleus Bergquist, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Hans Biörck, Nina Udnes Tronstad, Bo Risberg och Peter Nilsson. Såsom tidigare har meddelats har valberedningen beslutat föreslå årsstämman att välja Sören Mellstig som ny styrelseordförande efter Anders Narvinger, som förklarat att han ej står till förfogande för omval.

Trelleborg är en global industrikoncern med verksamheter i över 40 länder. Valberedningen har aktivt sökt en ersättare till Anders Narvinger som har erfarenhet och kunskap om internationell industri. Denna bakgrund har Jan Carlson. Valberedningen anser att han är en mycket lämplig person att komplettera styrelsen i Trelleborg AB.

Jan Carlson är VD och koncernchef för Autoliv sedan 2007. Han har innehaft olika positioner inom Autoliv sedan 1999 och har också varit verksam inom SAAB Combitech. Jan Carlson är styrelseledamot i Teknikföretagen och i BorgWarner Inc, förutom i Autoliv Inc.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 24 april 2013 klockan 17.00.