Kallelse till årsstämma 2012

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 19 april 2012 kl 17.00 i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.
Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.trelleborg.com och bifogas detta pressmeddelande.