Kvartalsrapport juli-september 2012

”Trelleborg redovisar ett för kvartalet tillfredsställande resultat, om än präglat av den svagare konjunkturen. Försäljningsutvecklingen var förhållandevis god i Asien och Nordamerika medan utvecklingen i Europa var generellt svag. Kassaflödet var starkt, mycket tack vare en effektiv lagerhantering.

Vi fortsätter att investera för att förbättra våra positioner i tillväxtländer och inom utvalda segment. I till exempel Brasilien har vi under kvartalet förvärvat en tryckduksverksamhet samt invigt en anläggning för tillverkning av produkter för utvinning av olja och gas i djuphavsmiljöer.

Det samägda bolaget TrelleborgVibracoustic är sedan starten av det tredje kvartalet operationellt. Integrationen av de två verksamheterna har påbörjats på ett bra sätt och kommer att intensifieras för att säkerställa de många fördelar som samgåendet skapar förutsättningar för.

Vi ser tydligt att den underliggande efterfrågeutvecklingen är negativ inom flera av våra marknadssegment och inom flera geografier. Under kvartalet genomfördes åtgärder för att anpassa verksamheten till det svagare marknadsläget. Detta arbete fortsätter under det fjärde kvartalet,”  säger VD och koncernchef Peter Nilsson.
 

Inbjudan till presentation och telefonkonferens den 24 oktober kl. 10:30

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 oktober kl. 10:30. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm. För att delta i telefonkonferensen ring 08-505 62 932, eller +44 (0) 20 7750 9950 eller +1866 676 58 69. Kod: ”Trelleborg”. Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.