Kvartalsrapport april-juni 2012

"Trelleborg redovisar ett starkt kvartal. Kvartalet var marginal- och resultatmässigt Trelleborgs bästa hittills. Dessutom med ett starkt kassaflöde. Försäljningsutvecklingen var god i Nordamerika och i delar av Asien, medan utvecklingen i Europa var blandad. Den organiska tillväxten var totalt sett svagt negativ, vilket förklaras av en lägre efterfrågan i delar av Europa. Vi fortsätter att investera i tillväxtländer som Brasilien, Indien och Kina för att förbättra vår geografiska balans, vilket i viss utsträckning fortsätter att belasta både resultatet och ökar investeringsnivån under kvartalet.
Trelleborg har tillsammans med Freudenberg bildat ett samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon och därmed skapat en global ledare inom detta segment. Det samägda bolaget, TrelleborgVibracoustic, är sedan starten av det tredje kvartalet operationellt.
Marknadsutsikterna ger anledning till försiktighet. Vi följer givetvis utvecklingen noggrant och har god beredskap att hantera osäkerheten," säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Inbjudan till telefonkonferens den 19 juli kl 09:30
En telefonkonferens kommer att hållas den 19 juli kl 09:30. För att delta i telefonkonferensen ring 08-5056 2932 eller +44 2077 5099 50 eller +1 8666 7658 69. Kod: ”Trelleborg”.
Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/sv/Investerare/Presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.