Trelleborgs kvartalsrapport och presentation/telefonkonferens den 26 oktober

Trelleborgs rapport för det tredje kvartalet 2011 publiceras onsdagen den 26 oktober kl 07:45. Analytiker, investerare och media hälsas välkomna till ett möte, kombinerat med en telefonkonferens. Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen i Stockholm kl 10:30 den 26 oktober.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Carolina Dybeck Happe, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterrassen, skicka en anmälan till www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@finacialhearings.com.

Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.

Ring in på: 08 506 853 31, UK: +44 (0) 20 7108 6205 eller US: +1866 676 58 69

Kod: ”Trelleborg”

Välkomna!