Trelleborgs kapitalmarknadsdag flyttas till 2012

Trelleborgs planerade kapitalmarknadsdag den 30 november 2011 flyttas till 2012. Nytt datum kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

Trelleborg bedömer att arbetet med att bilda ett 50/50 samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon bör ha kommit längre i sin process innan en kapitalmarknadsdag genomförs. Avtal om bildandet av det nya bolaget bedöms kunna tecknas under fjärde kvartalet 2011 men genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.