Trelleborg skriver avtal med Freudenberg om att bilda globalt bolag inom antivibrationslösningar

Trelleborg och Freudenberg har tecknat avtal om att bilda ett 50/50 samägt bolag inom antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon. Genomförandet av affären förutsätter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter. Som kommunicerades den 17 januari 2011, då en avsiktsförklaring mellan bolagen skrevs, kommer det samägda bolaget att bestå av Trelleborg Automotives verksamhet inom antivibrationslösningar samt av Freudenbergs motsvarande verksamhet, Vibracoustic.

– Undertecknandet av avtalet är ytterligare ett led i vår strategi att fokusera och stärka Trelleborgs verksamhet inom utvalda segment. Det ger oss möjlighet att utveckla andra delar av koncernen samtidigt som vi skapar en global ledare inom antivibrationslösningar, ett växande segment inom bilindustrin. Affären är värdeskapande för Trelleborg, våra kunder och aktieägare, säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

– Det samägda bolaget blir en global ledare inom antivibrationslösningar och kommer att kunna erbjuda marknadens bästa geografiska täckning och bredaste produktportfölj. Vårt erbjudande till våra kunder blir starkt, fortsätter Peter Nilsson.

Trelleborg och Freudenberg har undertecknat ett avtal som rör alla väsentliga delar i bildandet av det samägda bolaget. Endast vissa underordnande dokument och bilagor återstår att sammanställa, vilket beräknas ske i januari 2012. Genomförandet av affären förutsätter därefter godkännande av berörda konkurrensmyndigheter.

– Vi fortsätter nu arbetet med att förverkliga bolaget. Tillsammans med Freudenberg kommer vi omedelbart att ansöka om konkurrensrättsligt godkännande i Brasilien. Under januari 2012 kommer vi att slutföra sammanställningen av de dokument som återstår och därefter lämna en formell ansökan om att få bilda det samägda bolaget till andra berörda konkurrensmyndigheter, avslutar Peter Nilsson.

Vid årsskiftet 2010/2011 var den sammanlagda årsförsäljningen i det samägda bolaget cirka 12 miljarder kronor med 8 100 anställda i 17 länder. Den del av Trelleborg Automotive som ska ingå i det nya bolaget avser antivibrationsverksamheten för personbilar och tunga fordon. Vid årsskiftet 2010/2011 stod denna del för cirka 75 procent av försäljningen inom Trelleborg Automotive och hade en årsförsäljning om cirka 6,3 miljarder kronor med cirka 5 200 anställda. Trelleborg Automotives verksamhet utanför området antivibration berörs inte.

Utöver ovanstående information har Trelleborg i dagsläget ingen ytterligare information att lämna.