Trelleborg förvärvar för att expandera på den kinesiska marknaden för specialdäck

Trelleborg har förvärvat en verksamhet i Xingtai (Hebei) i östra Kina för att expandera på den kinesiska marknaden för specialdäck, i första hand inom lantbruksdäck.

Trelleborg förvärvar en befintlig anläggning av ett kinesiskt dotterbolag till amerikanska Main Industrial Tire LLC, och tar även över cirka 180 anställda.

- Våra kunder blir allt mer globala, de etablerar sig nu i Asien, företrädesvis i Kina, därför gör vi denna satsning. Detta är ett utmärkt sätt att ta sig in på den mycket snabbt växande kinesiska marknaden, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef för Trelleborg Wheel Systems.

I och med etableringen blir Trelleborg den första tillverkaren av lantbruksdäck från väst med egen produktion i Kina. Etableringen ger en närhet till kinesiska kunder, men är även ett stöd till europeiska och amerikanska kunder på den lokala kinesiska marknaden.

- Förvärvet kommer att ge oss ett försprång på denna expansiva marknad, fortsätter Maurizio Vischi.
Det finns en mycket stor potential i Kina för lantbruksmaskiner. Idag utförs över hälften av allt lantbruk i landet manuellt och förändringen mot fler fordon och maskiner sker snabbt.

Anläggningen kommer att stärka affärsområde Trelleborg Wheel Systems konkurrenskraft även på andra marknader än den kinesiska genom en breddning av sortimentet och en kostnadseffektiv produktion.

Totalsumman för förvärv och investeringar uppgår till cirka 100 MSEK över en treårsperiod. Produktion i Trelleborgs regi bedöms kunna inledas under andra kvartalet 2011.