Trelleborg har slutfört avyttringen av verksamheten inom taktäckning

Trelleborg har slutfört avyttringen av verksamheten inom taktäckning, som ingick i affärsområde Trelleborg Engineered Systems. Verksamheten övertas av Axcel, ett nordiskt riskkapitalbolag.

Pressmeddelande om avtal om avyttringen publicerades den 6 december 2010.

Redovisning i Trelleborgs bokslutskommuniké
I Trelleborgs bokslutskommuniké, som publiceras den 15 februari 2011, kommer denna verksamhet att ha omklassificerats i resultaträkningen och redovisas under rubriken ”Avvecklade verksamheter”.