Trelleborg förvärvar verksamhet för ytterligare expansion inom offshore olja/gas i Brasilien

Trelleborg har genom affärsområde Trelleborg Engineered Systems skrivit avtal om att förvärva en verksamhet inom offshore olja/gas i Brasilien från ett dotterbolag till Veyance Technologies Inc. Verksamheten fokuseras till specialdesignade oljeslangar för yt- och djuphavsapplikationer för den starkt växande industrin inom utvinning av olja och gas till havs i Brasilien.

- Detta är ytterligare ett led i att stärka närvaron i Brasilien inom offshore olja/gas industrin, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Den förvärvade verksamheten kompletterar vår nuvarande teknologi inom oljeslang och är därför ett utmärkt tillskott till vår produktportfölj, globalt såväl som i Brasilien. Våra kunder flyttar mer och mer av sin produktion till Brasilien och det är viktigt att vi har tillverkning nära deras enheter.

Anläggningen ligger i Santana de Parnaiba, nära Sao Paulo. Trelleborg övertar hyreskontraktet för anläggningen som är 15 000 m2, förvärvar befintlig utrustning och tar över personalåtagande för cirka 100 anställda. Säljare är Veyance Technologies do Brasil Produtos de Engenharia Ltda.

Förvärvet bedöms kunna slutföras under första kvartalet 2011 och därefter sker investering i kompletterande produktionsutrustning.  Produktion bedöms kunna starta stegvis från andra halvåret 2011. Köpeskillingen är cirka 40 MSEK och initialt investerar Trelleborg cirka 25 MSEK under 2011. Positiv resultateffekt förväntas successivt från andra halvåret 2012.

Trelleborg har sedan länge en betydande försäljning till olje-/gasindustrin i Brasilien och annonserade i november 2010 även en investering i en ny anläggning i Macaé norr om Rio de Janeiro, bland annat för undervattensbojar för djuphavsapplikationer. De senaste åren har det gjorts stora fyndigheter utanför Brasiliens kust och år 2014 bedöms Brasilien vara den globalt största marknaden för de produkter och lösningar som Trelleborg erbjuder.

Trelleborgkoncernen har idag totalt cirka 1 000 anställda i Brasilien och är etablerad med teknisk utveckling, produktion och försäljning.