Trelleborgs avyttring av verksamheten inom bromsslangar till personbilar slutförd

Trelleborgs avyttring av verksamheten inom bromsslangar till personbilar är nu slutförd. Verksamheten ingick i affärsområde Trelleborg Automotive. Köpare är franska Flexitech. Avyttringen är ytterligare ett led i Trelleborgkoncernens strategi att fokusera på utvalda segment.

Den avyttrade verksamheten har en årlig försäljning om cirka 140 MSEK och drygt 200 anställda.
All försäljning sker på den brasilianska marknaden.

Pressmeddelande om avtal om avyttringen publicerades den 13 januari 2011.