Trelleborg förvärvar verksamhet för att stärka positionen inom precisionstätningar för life science

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva verksamhet inom Silcotech Group, med en total omsättning om drygt 200 MSEK och cirka 150 anställda, Verksamheten fokuseras på precisionstätningar och komponenter i flytande silikon, huvudsakligen inom läkemedelsindustri och medicinteknik men även för vissa kritiska elektronikapplikationer.

– Vi prioriterar tillväxt inom life science och Silcotech är en av de ledande aktörerna inom sitt nischsegment, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions. Vi stärker med detta vår produktportfölj och förbättrar vår position inom detta område. Förvärvet ger goda möjligheter till synergier, dels avseende försäljning då vi relativt omgående kan erbjuda Silcotechs lösningar till vissa existerande kunder, dels avseende tillverkning genom ömsesidiga tekniksynergier.

– Med Silcotech breddar vi vårt kunnande inom renrumstillverkning av silikonkomponenter för läkemedels- och medicintekniksektorn i en högt automatiserad miljö. Medarbetarna inom Silcotech tillför en stark kompetensbas som blir central för våra fortsatta globala ambitioner inom life science. 

Köpeskillingen är cirka 300 MSEK. Förvärvet bedöms kunna slutföras under andra kvartalet 2011. Silcotech Group är privatägt med en tillverkningsenhet i Stein am Rhein i Schweiz, samt samägda bolag i Pernik, Bulgarien och i Huizhou, i södra Kina. Förvärvet omfattar hela verksamheten i Schweiz inkluderande fabrik, och därutöver 50 procent av det samägda bolaget i Bulgarien med en option på att förvärva resterande del, samt en option att förvärva majoriteten av det samägda bolaget i Kina.