Trelleborgs förvärv av Watts Tyre Group slutfört

Trelleborgs förvärv av engelska Watts Tyre Group slutfördes den 4 februari 2011. Watts har en årlig försäljning om cirka 300 MSEK och cirka 210 anställda. Förvärvet stärker Trelleborgs världsledande position inom industridäck, genom en geografisk breddning och en ökad närvaro på eftermarknaden.

Verksamheten kommer att integreras i affärsområdet Trelleborg Wheel Systems.

Pressmeddelande om avtal om förvärvet publicerades den 24 november 2010.