Carolina Dybeck Happe steps down as CFO of Trelleborg Group | Trelleborg Group

Carolina Dybeck Happe slutar som CFO i Trelleborgkoncernen

Carolina Dybeck Happe har beslutat att lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) i Trelleborgkoncernen och återgå till sin tidigare arbetsgivare Assa Abloy där hon tillträder en tjänst som CFO för koncernen.

Att lämna Trelleborgkoncernen har inte varit ett enkelt beslut, säger Carolina Dybeck Happe. Det har varit otroligt givande att jobba som CFO i Trelleborg. Trelleborg är ett spännande företag med stark internationell affärskultur och stor framtida potential. Jag har uppskattat att arbeta nära Peter Nilsson och är därtill imponerad av kollegor och medarbetare i företaget. Men efter en samlad bedömning väljer jag nu att gå till Assa Abloy och ta rollen som CFO för koncernen.

Jag vill tacka Carolina för det engagemang och arbete hon har lagt ner på arbetet som CFO. Hennes operativa erfarenheter och initiativ har ytterligare stärkt vår ekonomistyrning och kontroll, vilket vi kommer att ha glädje av framöver, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg. Det är tråkigt att Carolina lämnar, men jag önskar henne lycka till i rollen som CFO på Assa Abloy.

Carolina Dybeck Happe slutar under det första kvartalet 2012. Rekrytering av en ny CFO pågår.