Trelleborgs avyttring av affärsenheten Fluid Solutions slutfört

Trelleborgs avyttring av verksamheten Fluid Solutions inom affärsområdet Trelleborg Automotive är nu slutförd. Verksamheten övertas av Bavaria Industriekapital AG med säte i München, Tyskland.

Avyttringen är ett led i strategin att fokusera Trelleborgs verksamhet till utvalda segment. Med detta koncentreras den fordonsrelaterade verksamheten ytterligare. Framåt ska Trelleborg Automotive lägga ännu mer kraft på att stärka den världsledande positionen inom ljud- och vibrationsdämpande lösningar för bilindustrin.

Fluid Solutions har cirka 1 900 anställda och verksamhet i Frankrike, Italien, Polen, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet och Tyskland. Fluid Solutions tillverkar komponenter såsom slangar för motorkylning och lufttillförsel främst för personbilar. Verksamheten omsatte 2009 cirka 1 300 MSEK och redovisade förlustresultat.

De slutliga finansiella effekterna av avyttringen kommer att redovisas i Trelleborgs delårsrapport för andra kvartalet 2010, den 21 juli 2010.