Trelleborg stärker sin närvaro i Kina ytterligare

Inviger ny fabrik för infrastrukturprodukter

Trelleborg stärker sin närvaro i Kina ytterligare och invigde igår sin femte helägda produktions-anläggning i landet. Anläggningen kommer att tillverka produkter för infrastrukturprojekt, bland annat fendersystem för hamnar och muddringsslangar. Anläggningen tillhör affärsområdet Trelleborg Engineered Systems, ligger i staden Qingdao på Kinas östkust och kommer initialt att sysselsätta cirka 100 personer. – Vi arbetar sedan flera år efter en långsiktig tillväxtstrategi som bland annat innebär att vi gör särskilda satsningar på marknader med god tillväxt, där Kina självklart är en av de främsta och viktigaste marknaderna, säger Trelleborgs VD och koncernchef Peter Nilsson. Under de senaste åren har vi gått från en till fem helägda produktionsanläggningar i landet och ytterligare satsningar för att öka närvaron är på väg. – Vi ser en långsiktigt god utveckling av den globala efterfrågan på infrastrukturprodukter och det var därför naturligt att satsa på denna effektiva och moderna produktionsanläggning, som ytterligare kan stärka vår innovationsgrad inom dessa lösningar, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Vi har fått god respons från kunderna på vår satsning och har redan fått order som är i produktion i anläggningen. – Valet att lokalisera anläggningen till Qingdao var viktigt. Där finns ett av centrumen för gummitillverkning i Kina, vilket underlättar rekrytering och gör att vi ligger nära leverantörskedjan. Staden har dessutom bra infrastruktur med en större internationell hamn och en vältrafikerad flygplats. Trelleborg i Kina. Trelleborg har fem helägda produktionsenheter i Kina; två i Shanghaiområdet, två i Wuxiområdet och en i Qingdao. Dessutom finns en utvecklingsenhet i Shanghai samt ett flertal marknadskontor för att effektivt kunna bearbeta de lokala marknaderna.