Prospekt för Trelleborgs nyemission nu tillgängligt

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsett, direkt eller indirekt, att distribueras, publiceras eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan.

Mer information finns på följande länk:

http://www.trelleborg.com/nyemissionsprospekt