Uppdatering kring åtgärdsprogram inom Trelleborg Automotive

Förhandlingar i Frankrike slutförda Förhandlingarna med fackliga representanter avseende omstruktureringen inom affärsenheten Fluid Solutions i Nantes, Frankrike, inom affärsområdet Trelleborg Automotive, har slutförts. Betydande delar inom Fluid Solutions i Nantes flyttas till befintlig verksamhet, främst i Turkiet. Åtgärdsprogrammet berör cirka 450 personer, varav cirka 310 är tillsvidareanställda och cirka 140 temporärt anställda.

Därutöver löper flytten av Trelleborg Automotives verksamhet i orten Peru, Indiana, i USA, enligt plan. Produktionen flyttas till andra anläggningar inom Trelleborg Automotive i USA. Produktionen i Peru kommer att pågå till och med fjärde kvartalet 2008. Beslutet påverkar cirka 200 anställda vid anläggningen.

- Det är bra att vi nått en överenskommelse i Frankrike och att vi nu kan arbeta vidare med nödvändiga aktiviteter enligt plan där, säger Roger Johansson affärsområdeschef för Trelleborg Automotive. Den negativa utvecklingen inom fordonsindustrin har accelererat och såväl fordonsmarknaden i Nordamerika som i Västeuropa har hittills under det tredje kvartalet varit betydligt svagare än 2007, vilket fortsatt påverkar Trelleborg Automotive negativt.

Summering åtgärdsprogram inom Trelleborg Automotive
Den totala kostnaden för pågående åtgärdsprogram inom Trelleborg Automotive uppgår till cirka 1 275 MSEK före skatt varav cirka 1 050 MSEK har kostnadsförts under perioden 2006 till halvårsskiftet 2008. Cirka 150 MSEK bedöms belasta det tredje kvartalet 2008 och resterande förväntas främst belasta fjärde kvartalet 2008.

Förutom omstrukturering av Fluid Solutions i Nantes, Frankrike, och flytt av Trelleborg Automotives verksamhet i Peru, Indiana, USA innefattar pågående åtgärdsprogram bland annat nedläggning och flytt av anläggningar i Trowbridge och West Thurrock, Storbritannien, samt Fergom, Italien. Dessutom innefattar programmen avyttring av verksamheten i Coventry, Storbritannien, samt rationaliseringar och personalminskningar inom verksamheten i Västeuropa.Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-10-01, klockan 08.30.