Trelleborgs kvartalsrapport och telefonkonferens den 28 oktober

Trelleborgs rapport för det tredje kvartalet publiceras tisdagen den 28 oktober kl 07.45. Analytiker och media hälsas välkomna till ett frukostmöte med presentation, på engelska, kombinerad med en telefonkonferens.

Presentationen kommer att hållas på Operaterrassen kl 09.30 den 28 oktober.

Från Trelleborg deltar Peter Nilsson, VD och koncernchef, samt Bo Jacobsson, ekonomi- och finansdirektör. Mötet inleds med en kort presentation av rapporten, vilken följs av en frågestund.

Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com/investerare/presentationer för internetlänk och presentationsmaterial.

För att delta på Operaterrassen, skicka en anmälan till www.financialhearings.com eller via e-post till hearings@finacialhearings.com.

Ingen anmälan behövs för deltagande på telefonkonferensen.

Vänligen ring in till konferensen 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att den startar på rätt tid.
Ring in på: 08 5352 6440 eller +44 (0) 20 7138 0824
Kod: 4348851 eller ”Trelleborg”


Välkomna!