Trelleborg stärker tillverkningen av bromsshims

Tar över Ruukkis produktionsanläggning för ytbehandling av stål i Gävle

Trelleborg integrerar en befintlig leverantör för specialiserad ytbehandling av stål till affärsområde Trelleborg Automotive. Anläggningen finns i Gävle och tidigare ägare är det finska stålföretaget Ruukki.

Anläggningen har 35 anställda och är en viktig leverantör till Trelleborg Automotives produktion av bromsshims, en komponent i fordonsbromsar som eliminerar ljud och vibrationer.

– Genom övertagandet stärker vi kontrollen över vår värdekedja ytterligare samtidigt som vi ökar vår flexibilitet när det gäller inköp av stål, säger Roger Johansson, chef för affärsområdet Trelleborg Automotive. Segmentet bromsshims visar redan idag en god lönsamhet och har en stark utvecklingspotential.

Verksamheten kommer att integreras i affärsområde Trelleborg Automotive. Trelleborg betalar cirka 26 MSEK för tillgångarna.

Övertagandet av anläggningen förväntas under det fjärde kvartalet 2008.Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2008-11-11 kl 13:00.


För ytterligare information kontakta gärna:
Media: Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 74 70 15, mikael.sjoblom@trelleborg.com
Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com