Trelleborg förvärvar kvarvarande aktier i indisk tätningsverksamhet

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions tecknat avtal om att förvärva en kvarvarande privatägd minoritetsandel (20 procent) i Trelleborg Sealing Solutions India, och är därmed nu helägare av bolaget. Förvärvet är en del av Trelleborgs pågående och framtida satsning i Asien, där Indien utgör en av nyckelmarknaderna.

Trelleborg har innehaft en majoritetsandel i bolaget sedan förvärvet av Polymer Sealing Solutions 2003. Trelleborg Sealing Solutions India är beläget i Bangalore, har cirka 120 anställda och en omsättning på cirka 80 MSEK. Enheten består av dels ett marknadsbolag, dels en produktionsenhet som tillverkar tätningar såväl för den indiska marknaden och övriga Asien som för Europa.

- Detta är ett naturligt och viktigt steg i vår fortsatta tillväxt i Indien. Som helägare underlättas vår fortsatta överföring av affärer och teknologi till denna växande marknad, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions.

Förvärvet har obetydlig effekt på Trelleborgkoncernens resultat och ställning.