Trelleborg förvärvar MacDermid Offset Printing Blankets

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems tecknat avtal om att förvärva verksamheten i amerikanska MacDermid Offset Printing Blankets, med cirka 400 anställda och en omsättning om cirka 540 MSEK 2007. MacDermid Offset Printing Blankets är en ledande aktör inom tryckdukar för den grafiska industrin och ingår i amerikanska MacDermid Inc.

Förvärvet förstärker Trelleborgs ledande position inom området Printing Blankets, polymerbelagda kompositvävar konstruerade i flera lager för användning inom kommersiell offsettryckning.

- Förvärvet är en del i Trelleborgs strategi att växa inom lönsamma industriella segment, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Grafisk industri är ett intressant och växande segment för oss, och sedan vi förvärvade Reeves 2006 har området Printing Blankets utvecklats mycket väl. Nu förstärker vi vårt erbjudande ytterligare, både vad gäller produktportfölj och geografisk närvaro inom såväl eftermarknads- som OEM-försäljning.

- Sammantaget ger förvärvet Trelleborg en bra plattform för fortsatt tillväxt inom tryckdukar för offsettryck, vi blir marknadsledare i Europa och får en god andraposition i USA. Förvärvet ger också möjlighet till goda synergier både på marknads- och kostnadssidan.

MacDermid Offset Printing Blankets med huvudkontor i Denver, Colorado, USA, har produktionsenheter i USA och i Frankrike, samt en global försäljningsorganisation.

Köpeskillingen uppgår till cirka 400 MSEK kontant, vilket kommer att slutregleras vid tillträde. Transaktionen exkluderar vissa fordringar till ett värde av ca 20 MSEK. Förvärvet förutsätter uppfyllande av vissa villkor samt berörda myndigheters godkännande, och bedöms kunna slutföras under andra kvartalet 2008.

Verksamheten kommer att integreras i existerande verksamhet inom Trelleborg Engineered Systems.

Köpeskillingen uppgår till cirka 400 MSEK kontant, vilket kommer att slutregleras vid tillträde. Transaktionen exkluderar vissa fordringar till ett värde av ca 20 MSEK. Förvärvet förutsätter uppfyllande av vissa villkor samt berörda myndigheters godkännande, och bedöms kunna slutföras under andra kvartalet 2008.

Verksamheten kommer att integreras i existerande verksamhet inom Trelleborg Engineered Systems.