Trelleborg inleder förhandlingar om flytt av tillverkning till Estland

För att säkerställa framtida konkurrenskraft inom Trelleborgkoncernens affärsenhet för formgodsverksamhet i Sverige har beslut fattats om att påkalla MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer om en avveckling och flytt av verksamheten från Mörbylånga till affärsenhetens övriga fabriker. Beslutet är en del i processen att skapa en effektivare produktionsstruktur med färre och mer specialiserade enheter, och därmed säkerställa framtida kostnadseffektivitet för denna verksamhet.

I Mörbylånga tillverkas polymera specialkomponenter främst för tunga lastvagnar. Den utredning som ligger till grund för beslutet att påkalla MBL-förhandlingar förutser att produktionen flyttas till affärsenhetens fabrik i Kuressaare i Estland samt till affärsenhetens andra fabriker i Sverige, främst till Forsheda. Under förutsättning av slutförda förhandlingar beräknas tillverkningen flyttas stegvis under 2007 och 2008, varav merparten 2008. Produktion i Mörbylånga bedöms pågå till tredje kvartalet 2008.

Totalt varslas 110 anställda i Mörbylånga, vilket meddelats till Länsarbetsnämnden under dagen. I samarbete med fackliga representanter kommer ett arbete att påbörjas för att stödja de medarbetare som berörs och planera åtgärdsprogram för hjälp till ny sysselsättning, såväl inom som utanför koncernen.

Trelleborgs enhet i Kuressaare på ön Saaremaa (Ösel) i Estland, Ou Saare Martex, förvärvades i sin helhet i april 2007. Verksamheten som i dagsläget sysselsätter ett femtiotal anställda, kommer när den planerade flytten är genomförd att ha cirka 120 anställda.

Kostnaderna för nedläggning och omstrukturering beräknas uppgå till cirka 30 MSEK före skatt, varav majoriteten är kassapåverkande 2007 och 2008. Därutöver uppgår investeringar till cirka 20 MSEK.
Förväntade löpande kostnadsbesparingar innebär att projektet i sin helhet beräknas ha en relativt kort återbetalningstid.