Trelleborg stärker positionen inom precisionstätningar i USA ytterligare

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Sealing Solutions förvärvat den privatägda amerikanska tätningsdistributören Sealing Solutions Inc., med cirka 40 anställda och en årsomsättning om cirka 100 MSEK.

Sealing Solutions Inc., med huvudkontor i Colmar, Pennsylvania, är en ledande distributör i USA av såväl Trelleborgs som andras tätningsprodukter till främst flygindustrin och industriella OEM-företag. Verksamheten har positionerat sig genom en specialkompetens som tillåter integrerade leveranser in i kundernas produktionsprocesser.

– Sealing Solutions är en välskött, lönsam och växande aktör som tillsammans med våra tidigare förvärv i år ytterligare stärker vår distribution i Nordamerika. Förvärvet kommer att ge oss nya värdefulla kundkontakter bland exempelvis flygindustri, jetmotortillverkare och industriella OEM-kunder. Vi kommer vidare att ha nytta av verksamhetens exemplariska lagerrutiner och förmågan till integrerade leveranser, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef, Trelleborg Sealing Solutions.