Trelleborg utökar sin närvaro i Baltikum

- flyttar produktion från Danmark till ny enhet i Lettland

Beslut har fattats om att inleda förhandlingar om en flytt av Trelleborgs produktion från Trelleborg Wheel Systems enhet i Hadsten i Danmark till en ny enhet i Liepaja i Lettland. Enheten är Trelleborgs första i Lettland. Sedan tidigare har Trelleborg verksamhet i Litauen och Estland.

Verksamheten i Hadsten är fokuserat till fälgar för specialdäck till lantbruksmaskiner samt andra utvalda industriella segment. Fälgtillverkningen är ett nischområde som stödjer och kompletterar Trelleborgs försäljning av specialdäck med syfte att erbjuda helhetslösningar för kunder inom dessa områden.

- Vi skapar genom detta förutsättningar för en konkurrenskraftig tillverkning av dessa relativt små serier av specialprodukter, säger Maurizio Vischi, affärsområdeschef Trelleborg Wheel Systems. Liepaja har ett utmärkt läge och god kompetensbas. Flytten bidrar till att återskapa lönsamheten och ger förbättrad kostnadsstruktur för denna typ av produkter vilket stärker vår konkurrensförmåga.

Den utredning som ligger till grund för beslutet att inleda förhandlingar förutser att produktionen gradvis flyttas till enheten i Liepaja i Lettland under 2008. Produktionen i Hadsten beräknas pågå fram till årsskiftet 2008/2009. Den nya enheten i Lettland planeras vara i drift andra kvartalet 2008. Enheten kommer att ha cirka 70 anställda.

Antalet anställda i Hadsten är cirka 80. Totalt berörs cirka 70 anställda av nedläggning och flytt.
I Hadstenområdet kommer ett kontor för produktutveckling och försäljning att finnas kvar.

I samarbete med de anställdas representanter kommer ett arbete att påbörjas för att stödja de medarbetare som berörs och planera åtgärdsprogram för hjälp till ny sysselsättning, såväl inom som utanför koncernen.

Kostnaderna för stängning och produktionsflytt från Hadsten beräknas uppgå till cirka 25 MSEK före skatt, varav majoriteten är kassapåverkande främst under 2007 och 2008. Befintlig fastighet i Danmark planeras att avyttras, vilket bidrar till en kort återbetalningstid för det totala projektet. Investeringen i produktion i Lettland uppgår till cirka 30 MSEK över en tvårsperiod.