Trelleborg Automotive inviger ny fabrik i Dej, Rumänien

Trelleborgkoncernen har idag inom sitt affärsområde Trelleborg Automotive invigt en nyuppförd fabrik i Dej, Rumänien. Den ökade produktionskapaciteten från denna toppmoderna fabrik möter behov hos Trelleborgs befintliga kunder Audi, Dacia, Ford, Peugeot och Renault genom att erbjuda lokal tillverkning för deras fabriker i Rumänien och övriga Östeuropa.

”Vi har en stark global plattform som ytterligare förstärks med denna fabrik”, säger Trelleborgs VD Peter Nilsson. ”Det är viktigt att finnas nära de företag vi levererar till för att kunna uppfylla kraven på just-in-time-leveranser. Den här fabriken är en fortsättning på våra satsningar inom den växande bilsektorn i Östeuropa.”

Med stöd i beprövade produktionsprocesser kommer fabriken i Dej att tillverka antivibrationssystem för motor och chassi. Inledningsvis förser fabriken bland annat Renault (Dacia) med komponenter till den framgångsrika modellen Logan. Bakgrunden till investeringen är kontinuerligt ökande komponentvolymer.

Fabriken i Dej kommer att ha cirka 100 anställda vid årets slut och är byggd för att möta strikta miljökrav. “Nu har vi en anläggning i toppklass med kapacitet att möta en växande efterfrågan”, säger Henrique Fischer, chef för Trelleborg Automotive Europe.

Vid invigningen den 21 juni var gäster från hela världen närvarande, däribland representanter från kunder som Renault Dacia, General Motors och BMW, personal från fabrikens leverantörer, lokala nyckelpersoner, liksom ledning och personal från Trelleborg Automotive.