Roger Johansson ny affärsområdeschef för Trelleborg Automotive

Roger Johansson har utsetts till ny chef för affärsområdet Trelleborg Automotive i Trelleborgkoncernen.

Roger Johansson, som är 41 år och civilekonom, är idag ansvarig för GM Powertrain Europe med cirka 9 300 anställda. Roger Johansson har bred erfarenhet inom General Motors där han arbetat sedan 1991, bland annat inom inköpsfunktionen och med flera av GMs starka varumärken på olika marknader, såsom SAAB i Sverige och Opel i Tyskland.

– Vi är mycket glada att kunna rekrytera en affärsområdeschef som har en så lång och gedigen erfarenhet från bilindustrin, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborgkoncernen, som också har varit tillförordnad affärsområdeschef för Trelleborg Automotive sedan september 2006.

– Roger Johansson har en bred kompetens som spänner från inköp till operativt och strategiskt ledarskap. Han har dessutom god internationell erfarenhet, och har under många år bott och arbetat bland annat i Tyskland och Italien.

Affärsområdet Trelleborg Automotive omsatte år 2006 cirka 9,5 miljarder och antalet anställda är cirka 9 500. Produktionsenheter finns i Brasilien, Frankrike, Indien, Italien, Kina, Polen, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och USA.

Roger Johansson tillträder under augusti 2007.