Kallelse till årsstämma 2007

Aktieägarna i Trelleborg AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 25 april 2007 kl 15.00
i Söderslättshallen, Klörupsvägen 48, Trelleborg.
Anmälan om deltagande i stämman skall göras senast torsdagen den 19 april 2007 kl 15.00

- per post under adress Trelleborg AB (publ), Viveca Söderberg, Box 153, 231 22 Trelleborg,
- per telefax 0410-175 89,
- genom e-mail till adress anmalan.stamma@trelleborg.com,
- per telefon 0410-670 31, 670 32 eller 670 00 eller
- via internet på sidan www.trelleborg.com/anmalan