Konkurrensfrågor vid dotterbolag i Frankrike

Justitiedepartementet i USA meddelade igår att man har påbörjat en undersökning av en påstådd kartell inom produktområdet marina slangar för oljetransport. Undersökningen omfattar ett flertal internationella företag, inklusive ett av Trelleborgs franska dotterbolag, Trelleborg Industrie S.A.S. I samband med undersökningen anhölls igår, i USA, två anställda vid Trelleborg Industrie S.A.S. De har sedan dess frigetts. I samband med den pågående undersökningen i USA genomför EUs konkurrensmyndigheter en motsvarande undersökning på plats i Trelleborg Industrie S.A.s enhet i Clermont Ferrand i Frankrike.

Den verksamhet som är föremål för undersökningen utgör en mindre del av koncernens verksamhet i Frankrike. Verksamheten omsatte år 2006 cirka 250 MSEK.

Trelleborg har en mycket klar och välkommunicerad policy att iaktta gällande konkurrensregler. Skulle påståendet om kartellsamarbete visa sig vara riktigt är detta allvarligt och fullständigt oacceptabelt.

Trelleborg Industrie S. A. besvarar fortlöpande myndigheternas frågor och har överlämnat begärt material och efterfrågad information till dem. Inga formella krav har framställts från myndighetshåll. Från koncerncentralt håll följer man mycket noga den pågående undersökningen.