Avyttring av fordonskomponentfabrik i Storbritannien genomförd

Trelleborgs avyttring av sin verksamhet i Coventry, Storbritannien, som ingår i Trelleborg Automotive UK, är nu genomförd. Verksamheten övertas av ledningen på företaget.

Som tidigare kommunicerats är avyttringen en del av Trelleborgs strategiska och operationella åtgärdsprogram inom affärsområdet Trelleborg Automotive. Verksamheten i Coventry är en del av antivibrationsverksamheten och tillverkar främst luftfjäderdämpare. Verksamheten har cirka 110 anställda, omsatte 2006 cirka 150 MSEK och redovisade förlustresultat.

För Trelleborg bedöms avyttringen leda till en bokföringsmässig reaförlust om cirka 90 MSEK före skatt. Försäljningen bedöms ge ett positivt kassaflöde om cirka 15 MSEK.