Uppdaterade jämförelsetal för 2005 inför delårsrapport första kvartalet 2006

Som information inför Trelleborgs delårsrapport för första kvartalet 2006 lämnas i detta dokument uppdaterade jämförelsetal för första kvartalet samt helåret 2005.

Förändringarna i jämförelsetalen beror på följande: -Verksamheten i Goodall Rubber Company som tidigare ingått i affärsområdet Trelleborg Engineered Systems redovisas under avsnittet avyttrade verksamheter. -Verksamheten inom Industrial AVS har överförts från affärsområde Trelleborg Automotive till affärsområde Trelleborg Engineered Systems. Ovanstående har medfört att : -Trelleborg Engineered Systems nettoomsättning första kvartalet 2005 uppgick till 1 075 MSEK (en nettominskning med 14 MSEK) och för helåret 4 438 MSEK (en nettominskning med 111 MSEK). -Trelleborg Engineereds rörelseresultat första kvartalet 2005 ökade netto med 2 MSEK till 77 MSEK och för helåret ökade rörelseresultatet netto med 19 MSEK till 344 MSEK. -Trelleborg Automotives nettoomsättning första kvartalet uppgick till 2 167 MSEK (en minskning med 135 MSEK) och helåret till 8 995 MSEK (en minskning med 555 MSEK). -Trelleborg Automotives rörelseresultat första kvartalet blev 106 MSEK (en minskning med 8 MSEK) och för helåret 471 MSEK (en minskning med 60 MSEK). För att få jämförbarhet har därför historiska data justerats, se bifogad tabelldel.