Trelleborgs förvärv av Mehren Rubber A/S slutfört

Trelleborgs förvärv genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems av norska Mehren Rubber A/S har nu slutförts. Bolaget, med cirka 30 anställda och en årsomsättning om cirka 65 MSEK är beläget i Sande (20 km söder om Drammen), Norge. Mehren Rubber A/S är en nischad kontraktsproducent av down-hole packers (utrustning för fyllning/tätning mellan borrhål och rör vid olje-/gasutvinning). Trelleborg Engineered Systems omsätter cirka 5,3 miljarder SEK och har cirka 3 700 anställda.