Trelleborgkoncernens kalendarium 2007

Under 2007 lämnar Trelleborgkoncernen ekonomisk information vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2006 13 februari, 2007

Årsredovisning 2006 Tryckt årsredovisning tillgänglig från v 13, 2007

Bolagsstämma 25 april, 2007

Delårsrapport första kvartalet 2007 25 april, 2007

Halvårsrapport 2007 24 juli, 2007

Delårsrapport tredje kvartalet 2007 26 oktober, 2007


Trelleborgs kalendarium publiceras även på www.trelleborg.com.