Trelleborg stärker sin position inom dykdräkter med Hunter Diving

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems förvärvat företaget Hunter Diving Ltd., baserat i Dumfries, Skottland. Hunter, som är privatägt, tillverkar torrdykdräkter för professionella dykare inom avancerad räddningstjänst och försvar. Årsomsättningen ligger strax under 10 MSEK och varierar till följd av projektleveranser. Trelleborg tar inte över några anställda i samband med förvärvet, utan avser att inom några månader flytta tillverkningen till sin existerande verksamhet i Tauragé, Litauen.

– Genom förvärvet av Hunter Diving stärker vi ytterligare vår marknadsledande position inom detta attraktiva segment, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Kombinationen av två starka varumärken, det nya Hunter Diving och vårt existerande Viking, gör att förutsättningarna för organisk tillväxt ökar, framförallt på de viktiga marknaderna i USA och UK.

Trelleborg Protective Products, som ingår i affärsområdet Trelleborg Engineered Systems, utvecklar och marknadsför skyddsprodukter för extrema miljöer – bland annat kemskyddsdräkter under varumärket Trellchem® samt dykdräkter under varumärket Viking.