Trelleborg tecknar principöverenskommelse om förvärv av danska takverksamheter

Trelleborg har genom affärsområdet Building Systems tecknat en principöverenskommelse om att förvärva verksamheten i Hetag Tagmaterialer A/S med ca 20 anställda och en årsomsättning om ca 100 MSEK, samt 40 procent av verksamheten i Hetag Tagdaekning A/S med dotterbolag och en årsomsättning om ca 300 MSEK. Hetag är privatägt och baserat i Hedensted, Danmark. Hetag Tagmaterialer A/S distribuerar taktäckningsprodukter på den danska marknaden, medan Hetag Takdaekning A/S utför takentreprenader. – Trelleborg Phønix har en stark position på takmarknaden i Danmark. Med förvärvet av Hetag Tagmaterialer följer produkter som kompletterar Trelleborg Phønix erbjudande, säger Peter Suter, affärsområdeschef för Trelleborg Building Systems. Förvärvet stärker vår marknadsposition på den danska marknaden, dessutom finns synergier inom administration och logistik. Slutgiltigt avtal är beroende av att särskilda villkor uppfylls. Övertagandet bedöms ske den 1 oktober 2006. Trelleborg Building Systems är en ledande leverantör av polymer- och bitumenbaserade byggprodukter för tätande och vattenavvisande applikationer inom industri- och konsumentmarknad. Trelleborg Building Systems omsätter ca 2,6 miljarder SEK, och har cirka 1 500 anställda. Produktionsenheter finns i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Spanien, Storbritannien och USA.