Trelleborg inviger ny fabrik i Shanghai, Kina

Förra veckan invigde Trelleborgkoncernen en nyuppförd produktionsanläggning för affärsområdet Sealing Solutions i den expansiva Shanghairegionen i Kina. Den ökade produktionskapaciteten från denna toppmoderna fabrik betyder att Trelleborg nu står bättre rustat att möta den ökande efterfrågan från kinesisk och övrig asiatisk industri.

– Vi är helt och hållet inställda på en offensiv Asiensatsning, säger Trelleborgs VD Peter Nilsson. Den här fabriken innebär en fortsättning på våra strategiska investeringar i regionen, och den kommer att följas av fler satsningar såväl i Kina som i andra länder i Asien.

Många av Trelleborgs högteknologiska tätningsprodukter för nyckelmarknader såsom flygindustri, processindustri, halvledarindustri och olja/gassektorn kommer att produceras i Shanghaifabriken. Den kommer att ha cirka 100 anställda vid årets utgång, är byggd för att möta strikta miljökrav och har en total golvyta på mer än 10 000 kvadratmeter.

– Nu har vi en anläggning i toppklass med kapacitat att möta en växande efterfrågan. Det här är ännu ett tydligt steg mot att stärka vår position i Kina, säger Claus Barsøe, affärsområdeschef för Trelleborg Sealing Solutions. Vid sidan av tillverkningen kommer vi att från Shanghaianläggningen erbjuda fullservice. Det innebär teknikstöd för konstruktion och produktutveckling, samt forskning och testning för såväl lokala som internationella kunders räkning.

Vid invigningen den 16 augusti var gäster från hela världen närvarande, däribland Trelleborgs styrelse, liksom ledning och personal från Shanghaifabriken samt kunder från hela Ostasienregionen och Kina.

Bildtext 1 Trelleborg Sealing Solutions Shanghai. Den ökade produktionskapaciteten som denna fabrik medför betyder att Trelleborg nu står bättre rustat för att möta ökande efterfrågan från kinesisk och övrig asiatisk industri.

Bildtext 2 Peter Nilsson, VD för Trelleborg AB.

För ytterligare information kontakta Trelleborg AB:s informationsavdelning 0410-67 000.