Trelleborg förvärvar amerikanska Kawneer Rubber & Plastics

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Building Systems tecknat avtal om att förvärva Kawneer Rubber and Plastics (KRP), med ca 40 anställda och en årsomsättning om ca 90 MSEK. Bolaget ägs av Kawneer Company Inc. och har tillverkning i Bristol, Indiana. KRP tillverkar polymera tätningsprodukter som extruderade profiler till främst bygg- och transportindustrin. – KRP ger tillsammans med vårt tidigare förvärv i år, EPG, en ännu starkare tillväxtplattform för vår verksamhet i Nordamerika, inom bygg- såväl som övrig industri, säger Peter Suter, affärsområdeschef för Trelleborg Building Systems. Vi har en ledande position inom extruderade profiler i Europa, och får nu möjlighet att föra över kunskap till den nordamerikanska marknaden. Vi ser synergier mellan KRP och EPG såväl på den tekniska sidan som på den administrativa sidan. Övertagandet bedöms ske 1 augusti 2006. Trelleborg Building Systems är en ledande leverantör av polymer- och bitumenbaserade byggprodukter för tätande och vattenavvisande applikationer inom industri- och konsumentmarknad. Trelleborg Building Systems omsätter ca 2,5 miljarder SEK, och har cirka 1 500 anställda. Produktionsenheter finns i Sverige, Danmark, Finland, Polen, Tyskland, Spanien, Storbritannien och USA.