Trelleborg förvärvar norska Mehren Rubber A/S

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems tecknat avtal om att förvärva Mehren Rubber A/S med cirka 30 anställda och en årsomsättning om cirka 65 MSEK. Bolaget är privatägt och beläget i Sande (20 km söder om Drammen), Norge. Mehren Rubber är en nischad kontraktsproducent av down-hole packers (utrustning för fyllning/tätning mellan borrhål och rör vid olje-/gasutvinning) för Easywell, ett företag inom Halliburton som med sin globala verksamhet med stor framgång etablerat sig på denna marknad. Huvudprodukten ”Swell Packer” använder gummits speciella egenskaper i projekt som kräver pålitlig och kostnadseffektiv isoleringsteknik. Den flexibla gummitätningen fungerar som en organisk lösning när det gäller att minska eller eliminera gas- och vattenläckage. – Mehren passar tydligt in i vår ambition att växa inom offshoreområdet, säger Lennart Johansson, affärsområdeschef för Trelleborg Engineered Systems. Produkterna passar utmärkt i vår existerande produktportfölj, och det finns tydliga organisatoriska synergier. Övertagande bedöms ske under tredje kvartalet 2006. Trelleborg Engineered Systems omsätter cirka 5,3 miljarder SEK och har cirka 3 700 anställda.