Niomånadersrapport januari – september 2006

Fortsatt god utveckling i verksamheter utanför fordonsindustrin
Koncernens försäljning fortsatte att växa under tredje kvartalet och
ökade i kvartalet med 8% och under perioden med 13%, drivet av såväl
organisk tillväxt som förvärv.

En god försäljnings- och resultatutveckling för verksamheter utanför
fordonsindustrin kunde dock inte fullt ut kompensera för betydande
negativa nettoeffekter som bl a fortsatt kraftigt ökade råmaterialpriser
och rådande marknadsförutsättningar orsakat inom de fordonsrelaterade
verksamheterna. Kvartalets rörelseresultat för koncernens kvarvarande
verksamheter minskade till 364 MSEK (413).

”Våra verksamheter utanför fordonsindustrin har haft en fortsatt
god utveckling trots historiskt höga prisnivåer på råmaterial.
Inom fordonsrelaterade verksamheter ställer höga råmaterialkostnader
och produktionsneddragningar hos en del av våra huvudkunder krav
på kraftfulla åtgärder för att förbättra kostnadsstrukturen”,
säger VD och koncernchef Peter Nilsson.
_________________________________________


Nyckeltal

· Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet till 6 306 MSEK
(5 846) och under de första nio månaderna till 20 342 MSEK (17 988).


· Resultat efter skatt: Tredje kvartalet Jan - Sept
· Kvarvarande verksamheter 201 MSEK (276) 771 MSEK (868)
· Avyttrade verksamheter 0 MSEK (8) 4 MSEK (16)
· Totalt resultat efter skatt 201 MSEK (284) 775 MSEK (884)


· Resultat/aktie uppgick under tredje kvartalet till 2:20 SEK (3:10)
och i perioden till 8:45 SEK (9:70).


· Operativa nyckeltal för kvarvarande verksamheter, exkl.
omstruktureringskostnader och nedskrivningar:

Tredje kvartalet Jan - Sept
· Rörelseresultat 364 MSEK (413) 1 339 MSEK (1 343)
· Resultat före skatt 285 MSEK (381) 1 116 MSEK (1 193)
· Resultat efter skatt 201 MSEK (276) 788 MSEK (868)
· Resultat per aktie 2:20 SEK (3:00) 8:60 SEK(9:50)


Viktiga händelser
· Koncernens strategi att växa genom värdeskapande förvärv inom
prioriterade segment har fortsatt under tredje kvartalet. Koncernen har
ingått avtal om eller slutfört förvärv av fem verksamheter varav det
största var förvärvet av Reeves Brothers Inc., som ger koncernen en
ledande position inom polymerbelagda kompositvävar.

· Affärsområdeschefen för Trelleborg Automotive/vice VDn George Caplea
har lämnat koncernen för att tillträda en befattning i ett annat, icke-
konkurrerande, bolag. Koncernchef Peter Nilsson övertar tills vidare
affärsområdesansvaret samtidigt som en ytterligare fokusering på
förbättrade globala processer sker.

Utsikter
· Inom den generella industrin förväntas en fortsatt god tillväxt.
Efterfrågan förväntas vara fortsatt mycket stark inom segmenten
Flygindustri och Olja/Gas.
Inom fordonsrelaterade verksamheter förväntas
aviserade produktionsneddragningar, framförallt hos nordamerikanska
kunder, ha negativa effekter.
Höga råmaterialpriser förväntas även under fjärde kvartalet.


Inbjudan till telefonkonferens 27 oktober kl 09:30.
Telefonkonferens kommer att hållas den 27 okt kl 09:30.
Ring +44(0)20 7162 0125 och ange kod Trelleborg. Presentationsmaterial
kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan
konferensen.
Konferensen kommer också att spelas in och finnas tillgänglig fem dagar
efter konferensen på tel nr +44(0)20 7031 4064, kod 723329.

Kalender
Bokslutskommuniké 2006 13 februari, 2007
Årsstämma och tremånadersrapport 25 april, 2007Kontakt
Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60,
e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com

Mikael Byström,IR-ansvarig
tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69,
e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com

Viktoria Bergman,Informationsdirektör
tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33,
e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com