Ledningsförändring inom Trelleborg Automotive

George Caplea, affärsområdeschef för Trelleborg Automotive, lämnar Trelleborgkoncernen per den 1 oktober, och kommer tillträda en position som nordamerikaansvarig i ett annat, icke-konkurrerande, bolag. Peter Nilsson, Koncernchef och VD för Trelleborg, kommer tills vidare att överta ansvaret för affärsområdet Trelleborg Automotive. Samtidigt sker inom affärsområdet en ytterligare fokusering på förbättrade globala processer i alla aspekter. Ledningsförändringen genomförs den 1 oktober 2006. George Caplea kommer därefter under en begränsad period att finnas tillgänglig i en rådgivande roll. - George har ett fantastiskt kunnande och kontaktnät inom bilindustrin, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef i Trelleborg. Arbetet har dock inneburit en hög arbetsbörda med mycket resande världen över, och att George nu väljer att fokusera på en roll med mindre resande och mer tid för familjen är förståeligt. George Caplea har varit affärsområdeschef sedan 1998, samt vice VD i Trelleborgkoncernen sedan 2002.