Trelleborg förstärker i Östeuropa

Trelleborg har genom affärsområdet Building Systems tecknat avtal om att förvärva resterande 70 procent i tjeckiska ECS, Elastomer Compounding s.r.o från tyska Rado. Trelleborg har sedan 1998 ägt 30 procent av ECS, vars blandningsenhet är lokaliserad i Lesina i Tjeckien. Företaget producerar gummiblandningar i huvudsak till profiltillverkare inriktade mot bygg- och industrisektorn. Huvuddelen av ECS produktion levereras redan idag till Trelleborgkoncernen. Omsättningen är cirka 75 MSEK på årsbasis och enheten har 40 anställda. - I takt med att vi växer i Östeuropa, behöver vi också säkerställa en konkurrenskraftig materialsupport, säger Peter Suter, affärsområdeschef för Trelleborg Building Systems. Detta är en modern anläggning som stärker Trelleborgs konkurrenskraft och ger förutsättningar för ökad tillväxt i såväl Öst- som Västeuropa. Blandningsenheten har en total produktionskapacitet om cirka 20 000 ton, vilket innebär utrymme för betydande expansion. Synergier skapas i form av gemensamma inköp och kostnadseffektiv försörjning till befintliga enheter främst inom affärsområdena Trelleborg Building Systems och Trelleborg Automotive, och förvärvet är också ett led i att stödja Trelleborg Automotives nyligen beslutade etablering i Rumänien. Övertagande bedöms ske den 1 januari 2006.