Trelleborg förstärker sin ledande position inom marina fendersystem

Trelleborg Engineered Systems, ett affärsområde inom Trelleborgkoncernen, har ingått avtal om förvärv av viss maskinutrustning och andra tillgångar relaterade till marknadssegmentet marina fendersystem. Säljare är Metso Minerals affärslinje Wear Protection & Conveying. Trelleborg Engineered Systems stärker därmed sin position som en ledande leverantör av fenderlösningar till hamnanläggningar världen över. De förvärvade tillgångarna integreras helt med Trelleborg Engineered Systems nuvarande globala verksamhet inom marina fendersystem och väntas vid full integration tillföra drygt 50 MSEK i ökad årlig försäljning. Den nytillkomna verksamheten bedöms kunna ge ett positivt resultattillskott redan under 2005. Trelleborg är med varumärkena Fentek och Seaward en av världens ledande tillverkare av marina fendersystem. Nu förstärks denna position ytterligare med tillgången till varumärket Trellex Fenders.