Trelleborg kompletteringsförvärvar inom produktområdet tunneltätningar

Trelleborg Engineered Systems, ett affärsområde inom Trelleborgkoncernen, har ingått avtal om förvärv av en verksamhet relaterad till produktområdet tunneltätningar. Säljare är engelska VIP Heinke Ltd. Trelleborg Engineered Systems stärker därmed sin position som en ledande global leverantör av tunneltätningar och kan efter förvärvet erbjuda ett fullsortiment av tunneltätningar för både borrade och sänkbara tunnlar. De förvärvade tillgångarna integreras helt med Trelleborg Engineered Systems nuvarande globala verksamhet inom tunneltätningar och väntas vid full integration tillföra 25-30 MSEK i ökad årlig försäljning. Den nytillkomna verksamheten bedöms kunna ge ett positivt resultattillskott redan under 2005.