Trelleborg inviger ny fabrik i Wuxi, Kina

Trelleborgkoncernen inviger idag en nybyggd Automotive-fabrik i Wuxi i den expansiva Shanghairegionen. Med utökad produktionskapacitet i en toppmodern fabrik kan Trelleborg nu bättre möta fordonsindustrins ökande efterfrågan i Kina. I Wuxi tillverkas fordonskomponenter som till exempel antivibrationssystem, och enheten har cirka 300 anställda. Fabriken ersätter den tidigare Trelleborgfabriken och innebär fördubblad produktionskapacitet. Den totala ytan är nära 20 000 kvm och anläggningen är designad enligt hög miljöstandard. Trelleborg Automotive har även nyligen öppnat ett nytt teknikcenter i Shanghai. - Detta är ett led i att ytterligare stärka vår ledande position i Kina, säger George Caplea, Affärsområdeschef för Trelleborg Automotive. Vi har nu en best-in-class anläggning som har tillräcklig kapacitet för att möta den växande efterfrågan, och samtidigt kan vi erbjuda mycket god teknikutvecklingskapacitet, till gagn för både inhemska och internationella kunder. Invigningen sker idag fredag med inbjudna gäster från hela världen. Trelleborg Automotive är ledande global leverantör av antivibrationsprodukter och flödessystem främst till den lätta fordonsindustrin. Affärsområdet omsätter cirka 9 200 MSEK och har cirka 9 600 anställda i 14 länder på 4 kontinenter. Huvudkontoret ligger i Michigan, USA. Affärsområdet har kontinuerligt stärkt sina positioner i Asien, bland annat genom förvärvet av fordonskomponentföretaget Kunhwa Co Ltd. i Sydkorea 2003. Enheten i Wuxi ägs av Trelleborg till 55 procent, och av Wuxi Guolian Group till 45 procent.