Trelleborg reducerar sin finansieringskostnad och förbättrar förfallostrukturen på sina lån

Trelleborgkoncernen har stärkt sin långfristiga finansiering genom att ta upp ett nytt syndikerat lån på motsvarande sammanlagt 1.200 miljoner Euro (ca 10,9 miljarder SEK) som har en löptid om fem år och med en möjlighet till förlängning med två år. Finansieringen övertecknades och lånet ökades från ursprungliga 1,1 till 1,2 miljarder Euro. Det nya finansieringsavtalet ersätter Trelleborgkoncernens nuvarande finansiering om 600 miljoner USD från juni 2002 och 540 miljoner Euro från oktober 2003. Lånet är uppdelat i två delar om 750 miljoner Euro och 600 miljoner USD. Lånemarginalen vid nuvarande skuldsättning är 0,275 % och löftesprovisionen 0.09%. I lånesyndikatet deltar sammanlagt 17 banker - såväl svenska som utländska. Mandated Lead Arrangers är Danske Bank, Fortis Bank, Nordea, Handelsbanken och SEB Merchant Banking. Arrangers är Lloyds Bank och ING Bank. Co-Arrangers är DNB Nor, Nord LD, Societe Generale och Deutsche Bank. Senior Lead Manager är Citigroup. Lead Managers är San Paolo IMI, HSBC, BBVA, Commerzbank och BNP Paribas. -Det nya avtalet reducerar vår finansieringskostnad samtidigt som förfallostrukturen på våra lån förlängs med upp till fyra år, säger Trelleborgs koncernchef Fredrik Arp. Att lånet kraftigt övertecknades visar också på ett starkt intresse för att delta i Trelleborgkoncernens framtida utveckling.