Trelleborg gör kompletteringsförvärv i England

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems förvärvat verksamheten i Andre Structural Bearings i Storbritannien, med en omsättning om ca 10 MSEK. Säljare är Silentbloc UK Ltd. Andre Structural Bearings kompletterar Trelleborgs verksamhet inom bärlager för infrastrukturprojekt, bland annat lager för skydd mot seismiska rörelser. Verksamheten integreras fullt ut inom Trelleborg Engineered Systems.