Trelleborg bygger ny fabrik i Rumänien för antivibrationsprodukter till bilindustrin

Trelleborgs har beslutat att genom sitt affärsområde Trelleborg Automotive uppföra en ny fabrik i Rumänien för antivibrationsprodukter till bilindustrin. Byggprojektet beräknas starta under första kvartalet 2006 och den nya fabriken bedöms starta sin produktion i slutet av året. Anläggningen förväntas ha ca 200 anställda vid utgången av 2009 och då omsätta minst 300 MSEK (baserat på redan bokade order), men med kapacitet att dubbla omsättningen. ”Syftet med denna nya produktionsanläggning är dels att med egen produktion komma nära de marknader i östra Europa som växer snabbare än Västeuropa, såväl som att skapa kostnadseffektiv tillverkning för leveranser till västeuropeiska kunder” säger Trelleborgs VD och koncernchef Peter Nilsson. Trelleborg Automotive är den ledande leverantören av antivibrationsprodukter till bilindustrin i såväl Europa som Nord-/Sydamerika. Affärsområdet har tydliga planer och aktiviteter för att nå en ledande position också i tillväxtmarknader som Asien och Östeuropa.