Trelleborg startar produktion av specialslang i Kina

Trelleborg Engineered Systems, ett affärsområde i Trelleborgkoncernen, har skapat ett joint venture med RPM Engineering Corporation avseende satellitproduktion av kompositslangar i Kina. Det nya bolaget, Trelleborg Composite Hose Shangyu Company Ltd, kommer att ägas lika (50/50) av de båda parterna. Det är vid RPM Engineerings produktionsanläggning i Shangyu City, i provinsen Zhejiang i mellersta Kina, produktionen av högkvalitativ kompositslang startas. Trelleborgkoncernen tillför bolaget en del maskinell utrustning samt tekniskt kunnande. Denna nischprodukt är huvudsakligen ämnad för den kinesiska/asiatiska marknaden och kunderna återfinns huvudsakligen inom kemisk och petrokemisk processindustri. Bolaget förväntas initialt omsätta 20 MSEK. Ambitionen är att utnyttja Trelleborg Composite Hose Shangyu Company Ltd för en fortsatt expansion på kinesiska/asiatiska marknaden inom utvalda slangsegment.