Trelleborg förvärvar Dunlop GRG Holdings i England

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Engineered Systems förvärvat verksamheten i Dunlop GRG Holdings Ltd. i Manchester, England, ett ingenjörsföretag vars verksamhet är fokuserad på projektrelaterade produkter för skydd och transport i krävande miljöer. Företaget, som är privatägt, har ca 50 anställda och en årlig omsättning om cirka 70 MSEK. Dunlop GRG Holdings är marknadsledande inom utveckling och tillverkning av specialanpassade flexibla, större behållare för skydd och transport av vätskor, som till exempel bränsle- och vattentankar. Dessa används bland annat inom marina verksamheter, inom försvarsindustri och globala räddningsaktioner och katastrofhjälp. Verksamheten integreras fullt ut inom Trelleborg Engineered Systems nuvarande organisation. Synergier förväntas dels genom möjligheten att använda affärsområdets globala nätverk för att marknadsföra produkterna, dels genom förädling av halvfabrikat internt i koncernen. Affärsområdet Trelleborg Engineered Systems nettoomsättning 2004 uppgick till ca 4 miljarder och antalet anställda är ca 3 200. Huvudkontoret ligger i Trelleborg och produktionsenheter finns i Australien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Affärsområdet har en distributionsorganisation för industriförnödenheter i Nordamerika.